Få varje elev att lyckas

Visste du att många av eleverna som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd upplever att de inte har en fungerande vardag? Att de inte känner sig sedda, hörda, bekräftade, förstådda och respekterade?

I Lgr22 framgår det att:

  • alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd
  • skolan ska präglas av omsorg
  • vi ska vi ta hänsyn till varje enskild elevs behov
  • vi ska främja elevernas utveckling och lärande.

 I min kommande bok fokuserar jag på hur vi kan skapa rätt förutsättningar för eleverna som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vi behöver implementera strategier och metoder för att stödja dessa elever samt göra mer av det som främjar elevernas utveckling och lärande och mindre av det som hindrar deras utveckling och lärande.